#216462
morsdreng

En berigtigelse af mit ovennævnte indlæg:

“Eneste mulighed for at konstatere om der var foretaget udlæg i en bil var dengang, at kontakte SAMTLIGE fogedretter i de rets-kredse hvor ejeren havde haft bopæl mens han ejede bilen, for at høre om der var udlæg eller pant i bilen. MEN ejendomsfor-behold var det umuligt at konstatere.”

“Det kan man nu, fordi underpant, udlæg og ejendomsforbehold i biler nu skal tinglyses i bilbogen, mens ejendomsforbehold i løsøre samt udlæg i fordringer (bortset fra virksomhedspant) fortsat ikke skal tinglyses. Transport kan fortsat ikke ses nogen steder.”

Så udlæg i eller transport i en simpel fordring/boligindskud kan man IKKE se nogen steder.