#216418
Anonym

Hej Peter Bugge Villadsen.

Jeg tror, der er en mindre misforståelse i din beskrivelse af fogedretsforløbet; der har nok ikke været tale om et udlæg, men en transport i jeres huslejedepositum.

Et udlæg tages normalt i et fast aktiv og skal tinglyses i en af tinglysningsbøgerne (Tingbogen (Ejendomme), Bilbogen (Køretøjer), Andelsboligbogen (andelsboliger) eller Personbogen (øvrige aktiver). Da jeres huslejedeposita er enestående identificerbart kan der principielt godt foretages udlæg i det – i så fald kan du se det i personbogen.

Normalt anvender man i stedet en transport i et tilgodehavende – oftest huslejedepositum og evt. overskydende skat fra de seneste 3 skatteår. En transporterklæring skal ikke tinglyses får at være gyldig men blot tilkendegives for fordringsbesidderen (SKAT eller i dit tilfælde din udlejer). Til gengæld er fordringsbesidderen kun forpligtet til at respektere transporterklæringen såfremt debitor (i dit tilfælde dig) har underskrevet transporterklæringen. Så en klog fordringshavere (og det er banker trods alt oftest) vil få først din underskrift på transporterklæringen og få din udlejer til at skrive under på at han/hun/de har noteret transporterklæringen.

Så når du ikke har fået en transporterklæring til underskrift er der en stor chance for at banken blot har omtalt det som hensigt (for at presse dig som debitor), men efterfølgende har undladt at gøre det, da der som nævnt af andre sjældent er reel værdi i huslejedeposita. Jeg har tidligere professionelt deltaget i en del fogedretsmøder som kreditor, og jeg arbejder idag med løsninger for debitorerne, hvor fogedretsmøder er en naturlig del af vores arbejde – og jeg har ofte set at kreditor truer med ting, de ikke efterfølgende gør brug af.

Du skriver i et af dine indlæg, at udlejer kan finde fejl at rette, så banken ikke får noget alligevel – for god ordens skyld, skal jeg påpege, at det ikke er i din interesse; så er det trods alt bedre at resterne af huslejedepositummet kan nedskrive din gæld til banken en smule fremfor at penge anvendes til forbedringer af et lejemål du er fraflyttet – dér får du jo ingen gavn af pengene overhovedet.

Mht om banken har ret til at gøre krav i hele huslejedepositummet er jeg helt enig i Morsdrengs gode indlæg.

Forummoderatorer burde muligvis nok flytte denne del af tråden til en selvstændig tråd, da den faktisk intet har at gøre med trådstarters indlæg..