Forside Fora Bolig og realkredit 500.000 forældrelån i stedet for realkreditlån? 500.000 forældrelån i stedet for realkreditlån?

#216286
peter holm larsen

Enig med Hammeren – der er ikke noget SKAL som k1958 skriver. Men da fornuftigt at lave aftalen om at der er tale om et anfordringslån.

I øvrigt er renten så lav pt. at selv en rente på 0% kan være på markedsvilkår ved et lån med længere løbetid.

Men som jeg også skrev i mit indlæg af 5/9-2015 så kunne det være en ide, at etablere et prioritetslån i en bank, der ikke tager provision af rammen, så spørger altid har mulighed for at tilbagebetalt lånet til forældrene hvis “forældrene” pludselig skulle finde på at anmode om at få lånet indfriet.

Men man kan ikke altid foruddiskontere alle risici – så bliver alt i livet for dyrt. Hvis spørger bare har forældre lånet i 3 år, tror jeg det er helt usandsynligt, at spørger kan komme i en situation, hvor spørger ikke har haft en økonomisk fordel af arrangementet.

Og igen hvis Spørger tager et 10 årigt lån, så er der jo allerede efter 3-4 år afdraget så meget at der reelt kan opsuges et lån på 500.000 kr.

Alternativt et 10 årigt stående lån med en rente på f.x. 1,5% og så betaler spørger 7.500 kr. i rente til forældrene. Der er så fradrag for renterne og ligeledes beskatning hos forældrene – så der går mere eller mindre lige op. Forældrene kunne så give spørger en gave årligt på 5.000 kr. så er lånet igen reelt rentefrit og så er risikoen ved at lånet opsiges væk – og så “behøver” spørger ikke længere holde sig gode venner med forældrene 😉 – men tænker at den risiko nok også er lille – når forældrene tilbyder at låne spørger 500.000 kr. – men altid godt at fastlægge spillereglerne – blot i alle tilfældes skyld.