#216248
Den interesserede

Familielån trumfer til forældrekøb

Artikel fra Berlingske d. 5.9.2015 i uddrag

Skatteekspert anbefaler, at man i stedet for at købe en bolig til sine børn eller børnebørn låner dem til finansieringen.
Det er både dyrt og svært at finde en bolig i de større byer. Udsigten til, at familiens unge står uden tag over hovedet ved studiestart, får derfor mange forældre til at træde til og købe en lejlighed, der så udlejes til barnet. Et godt alternativ kan være at låne barnet penge til selv at stå for købet. Det mener seniorskattekonsulent Henning Boye Hansen fra revisionsselskabet BDO, der på denne tid af året modtager mange henvendelser om reglerne for forældrekøb såvel som familielån.

»Forældrekøb er en god mulighed, men i virkeligheden anbefaler vi, at man overvejer at lade barnet selv stå for købet enten med et helt eller delvist rentefrit familielån. Når lejligheden en dag skal sælges igen, skal der nemlig ikke betales skat af en eventuel gevinst, hvis barnet selv har ejet den. Og det er jo en klar fordel, hvis man tror på stigende priser,« siger han.
Er det mor og far, der ejer lejligheden, skal der til gengæld betales mellem 40-50 pct. i skat, hvis boligen er steget i værdi.
Ejendomsmægler Mogens Brask, der er indehaver af Home Nordvest-Emdrup, oplever, at flere og flere kender til familielån – og ikke mindst muligheden for løbende at afskrive gælden.

»Ved at give et årligt gavebeløb på op til 60.700 kr. kan man stille og roligt få kørt pengene over til barnet. Man skal dog huske, at der ikke er nogen skattefordel for forældrene ved at gøre det på denne måde, da man ikke kan benytte virksomhedsordningen til at udleje boligen til barnet. Desuden kan barnet ikke få boligsikring, hvis det selv står som ejer,« siger han.

Derfor ser han ofte, at familielån først kommer i spil, hvis forældrene på et senere tidspunkt vælger at sælge lejligheden til barnet – hvilket de må gøre til en pris på 15 pct. under ejendomsvurderingen.
»Det sker typisk, når barnet begynder at tjene penge og alligevel ikke kan få bolig-sikring,« siger Mogens Brask.

Guide: Sådan skal I gøre

1. Sørg for at udarbejde et skriftligt gældsbrev, hvor det fremgår, at det er et rente- og afdragsfrit anfordringslån.
2. Det er en forudsætning, at långiver til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel – f.eks. 14 dages skriftligt varsel.
3. Der skal være tale om et reelt gældsforhold, hvor pengene overføres til låntageren.
4. Selv om det i folkemunde bliver kaldt et rentefrit familielån, kan det benyttes over for alle – og ikke blot den nærmeste familie.
5. Hvis du yder dine børn eller børnebørn et rentefrit familielån, må du under ingen omstændigheder udforme gældsbrevet på en sådan måde, at du forpligter dig til at yde låntagerne afgiftsfrie pengegaver i en årrække.
6. Til gengæld er der intet til hinder for, at du som långiver bliver spontant gavmild og giver dit barn eller barnebarn en afgiftsfri gave på op til 60.700 kr. (om året per person).
7. I så fald kan I enten skrive på bagsiden af gældsbrevet eller vedlægge et dokument, hvor der står, at långiveren har besluttet at eftergive f.eks. 60.700 kr. af gælden.
8. Sørg altid for, at dokumenterne er forsynede med dato og begge parters underskrift.
9. Man må gerne aftale, at der skal betales renter på lånet. I så fald skal det fremgå af gældsbrevet, og begge parter har pligt til at oplyse det til Skat.
10. Der findes adskillige skabeloner til gældsbreve på nettet, som kan downloades både gratis og mod betaling. Hvis I er i tvivl om reglerne, kan det dog være en god idé at søge professionel rådgivning.
Kilder: Minadvokat.dk og BDO

INDSKUD:

ET KONKRET EKSEMPEL på et rentefrit familielån/gældsbrev/afdragsfrit anfordringslån (hentet fra denne tråd):

Sted og dato udfyldes her

GÆLDSBREV (ANFORDRINGSBREV)

Navn:_____________________________ CPR NR: ___________________
(i det følgende kaldet debitor)
erkender herved at skylde:

Navn: _____________________________ CPR NR:____________________
(i det følgende kaldet kreditor).

et beløb stort _______________ danske kroner skriver i ord:_______________________

Gælden eller restgælden til enhver tid forrentes ikke.
Nærværende gældsbrev kan helt eller delvist når som helst opsiges af kreditor.
Debitor kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvis uden varsel.
Betales gælden ikke straks efter påkrav, kan beløbet uden domserhvervelse inddrives på baggrund af dette gældsbrev ved eksekution, som ikke behøver at påbegynde på debitors bopæl.
ALTSÅ: Gældsbrevet kan danne baggrund for fuldbyrdelse uden opnåelse af dom. Nærværende gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens paragraf 478, i tilfælde af misligholdelse.

Søgsmål, der vedrører dette gældsbrev, kan – såfremt kreditor ønsker det – anlægges ved retten i den retskreds, hvor kreditor har bopæl.

Dette gældsbrev underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver og en kopi som opbevares af låntager.

Kvittering for afdrag/eftergivelse skal skriftligt meddeles ved påtegning på nærværende dokument.

Dato: Som debitor:__________________________________________

Dato: Som kreditor:_________________________________________

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed samt underskriverens myndighed for så vidt angår debitor:

Dato: Dato:
Underskrift: Underskrift:
Navn: Navn:
Stilling: Stilling:
Adresse: Adresse:

Rentefrit familielån/gældsbrev/afdragsfrit anfordringslån slut!

Nogle noter/fakta du skal være opmærksom på (og selvfølgelig fjerne i det endelige dokument):
Husk, at ved oprettelsen af et gældsbrev, er det åbenbart vigtigt, at punkterne
1. Der skal være tale om et REELT gældsforhold.
2. Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev, som vist ovenfor.
3. Gældsbrevet skal være på anfordring – dvs. at man indsætter et vilkår om, at man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx. med 14 dages skriftligt varsel.
alle er opfyldt.

NB! Det er IKKE nødvendigt at indsættelse bestemmelser om afviklingen af familielånet i gældsbrevet. Man kan, blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring.
Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel, anbefales det, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån.
I kan nemlig HVER ISÆR give fx jeres barn en årlig, afgiftsfri pengegave på 60.700 kr. – (2015) eventuelt ved een gang årligt at blive spontant gavmilde og eftergive et afdrag på hvert af de to rentefri familielån.

Man skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Du bør eventuelt tage højde for denne situation i et testamente.

TIP:
Husk at lave en påtegning på gældsbrevet, hvor De gør opmærksom på, at De har nedskrevet fordringen med det beløb, som De afgiftsfrit kan forære Deres barn det pågældende år. Dette beløb stiger visse år! Påtegningen skal naturligvis være dateret, og hvis De vil være på den sikre side, kan De jo anmode to vitterlighedsvidner om at overvære, at De underskriver og dermed bekræfte, at det er Deres underskrift. Det vil yderligere være

Artiklen fortsætter:

For mange unge mennesker, der enten er nye på arbejdsmarkedet eller måske stadig studerer, kan et lån fra forældrene desuden være eneste løsning, hvis drømmen om en ejer- eller andelsbolig skal realiseres.
»De unges store problem er, at de ikke er kreditværdige, og hvis de endelig får lov at låne, er det dyrt. For selv om renterne i øjeblikket er lave, er gebyrerne stadig høje. Og det er næsten det bedste ved et familielån, at man sparer alle låneomkostningerne,« siger Henning Boye Hansen.

Han påpeger, at familielån er mest udbredt i forbindelse med køb af andels- lejligheder, da modellen med forældrekøb kun kan anvendes ved ejerlejligheder. I mange andelsforeninger har andelshaverne nemlig bopælspligt. Det betyder, at forældrene ikke må udleje andelen til barnet, ligesom der ikke kan opnås de samme skattefordele som ved et traditionelt forældrekøb.
Samtidig er det markant dyrere at låne penge til en andelslejlighed end til en ejerlejlighed, da man ikke kan få et realkreditlån.
»Har man nogle midler tilovers som forældre, er det en klar fordel for den unge med et familielån frem for et banklån, der typisk ligger fra fire pct. i rente og op,« siger Mogens Brask.

Og ifølge Henning Boye Hansen behøver det ikke være en gavebod. Man kan altid aftale, at der skal betales renter, selv om det populært kaldes et rentefrit familielån.

»Vi ser faktisk jævnligt, at forældre tager et billigt lån i deres egen friværdi og så låner pengene ud til børnene,« siger han.