#215866
Den interesserede

Hvordan skal ETF-porteføljen sammensættes?
Her kommer investeringsfirmaet Miranovas forslag pr.ca. 31.7.2015:

• FORMUEPLEJEAFKAST HOS MIRANOVA

Fordeling ved en porteføjlesammensætning på
50% obligationer – 50% aktier

Porteføljens sammensætning fordelt på 11 investeringsfonde

Papir Andel i %

Aktier Europa 15%
Aktier USA 10%
Aktier nye markeder 10%
Aktier USA ejendom 5%
Aktier Globale små selskaber 5%
Aktier USA små selskaber value 5%
Sikre virksomhedsobligationer 15%
Europæiske højrente virksomhedsobligationer 15%
Globale virksomhedsobligationer 10%
Højrente virksomhedsobligationer 5%
Statsobligationer højrentelande 5%