#215752
peter holm larsen

Uha – det er en vanskelig situation du er i.

Når du sælger huset vil banken naturligvis fordre, at salgssummen anvendes til at nedbringe banklånet, så det i princippet er ude af verden.

I har så ikke huset længere og heller ikke banklånet. Men dermed som du skriver at din exkone kommet af med sit banklån i princippet og lånet kan ikke blive i banken som boliglån når du ikke har boligen længere.

Og så er der i princippet 2 metoder, idet jeg forventer, at din ex kone ikke kan betale hendes gæld til dig.

Som du skriver er en model, at lave et privat gældsbrev, med bestemmelser om rente og afdrag – kræver ikke det store formalia.

Alternativt er at hvis du køber et nye hus din exkone så igen hæfter for en del af gælden i din nye bolig. Som hovedregel vil jeg altid anbefale man får gjort om min sin fortid – så denne model er ikke at foretrække alt andet lige. Men kan dog alligevel være løsningen i visse tilfælde. Hvis du skal ud og købe en ny ejendom, vil en del af din formue jo nu bestå at et privat gældsbrev på din ex kone. Dette gældsbrev vil et pengeinstitut ofte ikke tillægge nogen væsentlig økonomisk selvstændig værdi. Du kan derfor stå i den situation, at banken ikke vil låne dig et beløb, som modsvarer det lån din ex har udsted gældsbrev på. Der kan det være en fordel, at din ex så hæfter igen for dit nye huslån – om end det i længden er noget makværk – men det er jo nogle gange at foretrække , hvis der ikke er alternativer.

Er det forståeligt?