#215680
morsdreng

Prisen for en kurssikring beregnes som er tillæg til eller et fradrag i dagskursen på den pågældende obligation, alt efter om obligationerne skal købes eller sælges på den fremtidige dato og forskellen mellem den effektive obligations- og den alternative rente som banken kan få.

Så når fastkursen som du har fået er lavere end dagskursen skyldes dette, at banken har solgt et tilsvarende antal obligationer fra egen beholdning og at den rente som banken får af den kontante salgsprovenu i den periode som fastkursaftalen løber, er lavere end renten af obligationerne. Når du til sin tid leverer obligationerne til den aftalte kurs, er bankens beholdning blevet genetableret. Men det har også forekommet, at fastkursen på obligationer til fremtidig levering er højere end dagskursen, men i så fald er det fordi banken i perioden kan få en højere rente af kontanterne end på obligationerne.

I øvrigt er en aftale som udgangspunkt altid bindende.