#215550
morsdreng

Det lyder usandsynligt, at en betaling for et kælderrum på 250 kr. månedligt, som man kendte da lejligheden blev lejet, og størrelsen på regningen for vand og varme kan betyde, at man ikke længere har råd til at blive boende.

I glemmer fuldstændigt, at en flytning også vil udløse udgifter til bl.a. flytteudgifter og istandsættelse af lejligheden.

Indskud/depositum må højst udgøre 3 måneders leje, så behovet for 40.000 kr. til depositum må derfor betyde en månedlig leje på ca. 13.000 kr. hvilket virker helt hen i vejret, når jeres samlede månedlige indtægt oplyses til 19.000 kr. og når den ene af jer skal til at studere om 1 år. Til den tid er i måske endda begge studerende. Alene derfor er der heller ingen fremtid i at købe andelsbolig

Et alternaiv til en forhastet flytning eller optagelse af SU lån kunne være, at I søgte sagkyndig bistand til at få kontrolleret både varmeregnskabet, lejens størrelse og en vurdering af, om sagen skal indbringes for det lokale Huslejenævn med henblik på at få lejens størrelse nedsat. Der findes endda en beregner på internettet, hvor du kan få hjælp til at beregne om din husleje er for høj.

Så søg sagkyndig bistand, enten ved en lejeforening eller ved den lokale advokatvagt, der er meget bedre end at spørge her, hvor du intet kender til svarernes faglige baggrund eller evt. manglende viden på området.