#215446
morsdreng

Om I var gift da lejekontrakten blev underskrevet, hvilket navn din kone underskrev sig med og hvilket navn hun benytter i dag er UDEN nogen som helst betydning, det afgørende er alene, om I begge er lejere – dvs. underskrev lejekontrakten..

At udlæg i indskud er chikanøst er ikke rigtigt. Det eneste en kreditor kan gøre i fogedretten, er at begære udlæg i skyldners udlægsegnede aktiver, og her har du kun kunnet anvise det fremtidige og eventuelle krav på tilbagebetaling af indskud. Så det er da klart, at banken begæret udlæg foretaget i dit eneste aktiv.

Det er dig der som skyldner skal anvise de aktiver der kan foretages udlæg I og hvis du IKKE har oplyst, at I begge var lejere, er udlægget foretaget i hele indskuddet og du har som du selv oplyser virkeligt sovet i timen.

Henset til at der i praksis til sin tid næppe vil blive noget af indskuddet tilbage til udlægshaver, kan det i praksis og af omkostningsmæssige grunde næppe betale sig at gøre noget ved sagen.