#215442
morsdreng

Da et indskud sjældent tilbagebetales – helt eller delvis – når lejligheden fraflyttes, men anvendes til istandsættelse af lejligheden, vil der lige så sjældent bliv udbetalt noget til en eventuel udlægshaver, så spørgsmålet om udlæg i hele eller kun ½-delen af indskuddet har nok mest teoretisk betydning.

I øvrigt kan lejer selv begrænse udlejers fremtidige betaling af indskud til en udlægshaver, ved at undlade at betale den sidste eller de sidste månedlige huslejer i opsigelsesperioden.