#215422
Anonym

Hej MyBanker!
Jeg har været så uheldig at blive uenig med min tidligere bank, som jeg mener i forbindelse med en andelsbolig har behandlet mig unfair.
Andelsboligen købte jeg inden jeg blev gift, ligesom min betalingsstandsning (andelsboliglån) skete inden jeg blev gift, så mit mellemværende med den tidligere bank er alene et problem mellem mig og denne bank. Gælden, som tvisten står om, er således “etableret” inden jeg blev gift.
For et 1½ år siden blev jeg gift, og min kone og jeg flyttede ind i en lejebolig.
Omkring maj måned i år blev jeg tilsagt til fogedretten i forbindelse med MIT mellemværende med min tidligere bank.
I fogedretten blev der gjort udlæg i blandt andet indskuddet i vor lejebolig – et indskud, som min kone og jeg qua vor fælles økonomi var fælles om at betale.
Nu er mit spørgsmål: Kan min tidligere bank gøre udlæg i indskuddet, som jo ikke alene er mit aktiv men også min kones.