#215318
HalliHallo

Filia spurgte således:

” Noget andet er, at det kunne det være rart at vide, hvad det betyder, at gældsbrevet kan indrives “ved eksekution, som ikke behøver at påbegynde på debitors bopæl.” Kan det mon skrives på lidt mere almindeligt dansk, og i så fald hvordan?”

Jeg mener at det betyder, at kreditor kan gå direkte til Kongens Foged for at få undersøgt om debitor ejer noget, der kan gøres udlæg i og muligt sælge det på en tvangsauktion.