#215286
morsdreng

Lad os lige få en ting på det rene. Hvis man låner penge, vel videde at man IKKE kan tilbagebetale det nye lån, er dette ikke kun moralsk forkasteligt, men rent faktisk også strafbart.

Om det efterfølgende kan bevises, at man ikke havde til hensigt at tilbagebetale lånet og dermed havde forsæt til den strafbare handling, er en hel anden sag. Långiver vil i den slags tilfælde sjældent indgive politianmeldelse, for det første fordi man derved ikke får lånet tilbagebetalt og for det andet, fordi det vil afsløre kreditgivers mangelfulde kreditvurdering. MEN har man eksiste-rende gæld som er misligholdt pga manglende betaling og har man i fogedretten oplyst, at man ikke er i stand til at betale den allerede optagne gæld (afgivet insolvenserklæring), kan det blive svært at overbevise nogen, og i værste fald kriminalretten, om
at man havde til hensigt at tilbagebetale det nyoptagne lån.

MEN når et pengeinstitut eller anden professionel kreditgiver skal vurdere et misligholdt udlån, tager man naturligvis med i overvejelserne, om misligholdelsen skyldes forhold som kan bebrejdes låntager, som f.eks. et for stort privatforbrug, økonomisk uansvarlighed eller lignende, eller om det skyldes udefrakommende forhold som låntager ikke kan gardere sig imod, som f.eks. arbejdsløshed, sygdom eller død.

I sidste tilfælde vil det være meget lettere for skyldnere at få en aftale med långiver om, at der kun skal afvikles så stor en del af gælden som låntagers økonomiske forhold tillader – en såkaldt frivillig akkord. Men skal långiver give afkald på en del af sit tilgodehavende, vil denne naturligvis sikre sig, at skyldner faktisk betaler “alt vad bukserne kan holde til” og derfor kræve fuldt indsigt i skyldners økonomiske forhold og man vil naturligvis kun acceptere rimelige faste udgifter til husleje m.m. samt til privatforbrug.

Som et alternativ til en frivillig akkord kan man forsøge med en offentlig gældssanering, hvilket bl.a. forudsætter at man IKKE er på kontanthjælp eller dagpenge. Er det heller ikke muligt, må man leve med gælden ud fra devisen “man kan ikke klippe håret af en skaldet” for ejer man ikke udlægsegnede aktiver, kan en privat kreditor intet gøre, ud over at sende rykkere og evt. sagen i fogedretten med års mellemrum. Så skyldners største problem er her tanken om, at man ikke kan svare enhver sit. I praksis er det noget man kan lære at leve med, og det er det ganske mange mennesker der har gjort.