#215076
morsdreng

Når du kun har en kreditor, oven i købet et pengeinstitut, ser jeg ingen grund til at du absolut skal have hjælp til en akkord. Du skal ikke tro, at man tager en henvendelse der kommer fra en gældsrådgiver mere seriøst end hvis den kommer fra dig selv.

Hvis løsningen er en akkord, hvor du jo kun betaler en del af gælden, har det ifølge sagens natur ikke den helt store betydning, om en del af gælden eller den heri medtagne rente evt. måtte være forældet. Det modsatte er naturligvis tilfældet, hvis man skal betale hele gælden tilbage. Men ifølge dine egne oplysninger, må du have modtaget en opgørelse fra banken over gælden med opgjorte renter.

Du vil næppe kunne få en akkord ved blot at tilbyde banken 40 tkr. Banken vil sandsynligvis også interessere sig for din løbende betalingsevne, og her kommer mit råd om udfærdigelse af et budget på banen igen.