#214956
morsdreng

Hvad tror du der sker, når et land får alvorlige økonomiske problemer og indbyggerne ikke kan hæve deres indestående penge i bankerne og i værst fald, kan risikere at miste deres indestående?

Mon ikke man i så fald investerer sine midler i værdifaste aktiver, som f.eks. fast ejendom, guld og sølv? Så det er absolut ikke sikkert, at prisen på fast ejendom falder – snarere tvært i mod.

Og hvem skal betale regningen for grækernes rod i økonomien? Udover indbyggerne i Grækenland, kan det måske også blive ejerne af fast ejendom i Grækenland, og hvor smart er det så?