#214890
Michael

Bankens svar er ikke korrekt hvis det ellers er korrekt gengivet. Havde der været tale om et køb af et allerede eksisterende hus er vurderingen pr. definition lig handelsprisen medmindre der er helt særlige forhold, men for et nybyggeri er vurderingen bestemt ikke grundpris + byggepris. Vurderingen kan sagtens både være højere eller mindre end de samlede byggeomkostninger.