#214780
thsv

Som sædvanligt er det kun den halve sandhed, der oplyses!
http://www.banknordik.dk/Forretningsomfang.aspx?ID=7226
F.eks. vi alle kunder med et realkreditlån på mindst 300.000 kr formidlet via Bank Nordik slipper for gebyret.
Og en kunde med et billån på 90.000 kr og indestående på 10.000 kr vil ligeledes slippe for gebyr.

Der skal altså ikke være tale om et indestående på 100.000 kr som TS oplyser!