#214726
Anonym

Jeg har i mit tidligere arbejde solgt Letpensions forsikringer og det lader til at være en Letsikring af Lån og Kredit, der er etableret. Normalt vil en dækning på kr. 234.000,- årl. koste 468,-, men hvis du ved afgivelse af helbredsoplysnine blev scoret til en højere helbredsrisiko mener jeg præmien var det dobbelte, men jeg er ikke helt sikker på dette. Dækning løber til 67 år.

Som nævnt i vilkår er garanti et forhold mellem pengeinstitut og Totalkredit. Jeg mener derfor ikke det kan være berettiget, at fastholde krav om forsikringen med henvisning til garantien, der i øvrigt kun vedrører belåning fra 60-80%.

For mig lyder det blot som om din rådgiver i banken ønsker at fastholde forsikring, så man fortsat får provision fra PFA. Rådgiver har formentligt nogle salgsmål, der skal hentes og når du opsiger din forsikring, skal rådgiver sælge yderligere for at holde sit mål.

Sådan fungerer det nu en gang i den verden, som jeg selv tidligere var en del af.

Hvis ikke du kan få accept fra din rådgiver til at opsige til årets udgang må du formelt klage over dette til bankens compliance ansvarlige medarbejder.
Jeg mener så ikke der vil være tvivl om at du får det som ønsket, da en sag som denne ganske sikkert vil give dig medhold ved indbringelse for Pengeinstitutankenævnet.