#214638
peter holm larsen

Kære Thsv,

Din samlede gæld som følge af optagelse af lånet, er alt andet lige: Hovedstolen på 5.000.0000 kr. + værdien af renterne efter skat for de 3 år lånet løber svarende til 153.000 kr. + rentes rente af rentebetalingerne som jeg har opgjort til en samme rente som dit lån, svarende til 2.000 kr. altså i alt 5.155.000 kr. Du forestiller dig vel ikke at Vorherre kommer løbende og betaler dine renter og håber da også du kender begrebet rentes rente.

Så regnestykket er 5.000.000 + 153.000 kr. + 2.000 kr. = 5.155.000 kr. Prøv at taste det ind på regnemaskinen og se om du er enig.

Så det er ikke noget med jeg “for øvrigt får tillagt ekstra 2.000 kr.” og i øvrigt er det jo også helt plat nu at begynde at debattere 2.000 kr. fra og til. Nu må det stoppe. Det er substansen vi taler om her – altså en gevinst på 0 kr. kontra 277.000 kr. – og ikke om det er 275.000 kr. eller 277.000 kr. – er tæt ved at mine beregninger så snart ikke er præcise nok, hvis vi skal helt derned – og så er usikkerheden om kursen mange gange større!

Men hensyn fejlen i beregningen af rentefradraget – hvorfor lægger du ikke dine detaljerede beregninger frem, som viser hvordan du kommer frem til en anden værdi – så kan vi alle jo vurdere, hvordan du kommer frem til de – og hvilke forudsætninger du lægger til grund – og på den baggrund efterprøve dine forudsætninger. Det er jo så let at sige noget er forkert, når man ikke vil sige hvori fejlen består. Prøv at bruge mit beregningseksempel som model for din beregning – så kan vi tage diskussionen derfra.

Men lav beregningen af rentefradraget – og så lad os, som det blev foreslået af en anden debattør – lade terminen 30/9-2015 være den afgørende for vores diskussion – så baserer hele vores diskussion sig jo til den tid på fakta – og så er der ikke behov for yderligere debat.

Så må tiden vise om det er dig eller mig der havde ret!!!!

Og så må taberen strække våben – og i god ånd – lade os så afgøre det med: “Vind eller forsvind”

Så min påstand er at min ven vil side med en mindre restgæld efter han har optaget et fastfstforrente lån på 5.000.000 kr. optaget ultimo februar 2015 når han indfrir lånet den 30/9-2015 og omlagt det til et F3 lån, end hvis han havde siddet med et F3 lån optaget ultimo februar 2015 – når det tillægges renter og omkostninger og fradrages skat.

Tror mange vil være glade for der kort efter 30/9-2015 er en af os debatører mindre på dette forum.