#214630
thsv

PHL: Jo du roder tingene sammen i denne sætning:
“Så du sidder tilbage med en restgæld på 5.155.000 kr. og min ven sidder med 4.900.000 kr. i restgæld begge nu med et F3 lån – så I begge er lige. Men som du kan se er restgælden hos min ven 255.000 kr. lavere end din restgæld – vel og mærke en gevinst efter skat.”

Og jeg gentager!
Nej, restgælden er ikke steget til 5,155 millioner for F3-lånet!
Her roder du begreberne totalt sammen, da du regner med en restgæld plus renteudgiften og for øvrigt får tillagt ekstra 2.000 kr i forhold til din beregnede nettorente på 153.000 kr for F3-lånet!
Men selv når man udpensler det forstår du det ikke!
For øvrigt er hele dit regnestykke håbløst, da du bruger bidragssatsen for lån med afdrag men regner på lån uden afdrag!

Og det var såmænd Hammeren, der foreslog de 3 år ikke mig, jeg påpegede blot fejlen i rentefradraget, som flytter konklusionen en hel del, ligesom afdragene på det fastforrentede lån ved 12 terminer også vil gøre det, da du ikke opnår kursgevinsten på disse undervejs.

Og bankernes beregnere er totalt fejlbehæftede hvad beregningen af rentefradrag angår.