#214582
morsdreng

Til orientering uddrag fra Totalkredits låneguide:

Supplerende sikkerhed for lånet
Som sikkerhed for lånet har Totalkredit pant i låntagers ejendom. Derudover kan det formidlende institut stille en supplerende sikkerhed for lånet over for Totalkredit. Denne sikkerhed er alene et forhold mellem instituttet og Totalkredit, og instituttet kræver derfor ikke, at låntager skal betale for den.

Totalkredit gør kun brug af den supplerende sikkerhed, som instituttet har stillet, hvis låntager misligholder sine betalingsfor pligtelser. Hvis det formidlende institut betaler Totalkredit det udestående beløb, vil instituttet herefter opkræve beløbet hos låntager.

Det formidlende institut modtager en honorering for at stille denne sikkerhed samt for selve lånformidlingen.

Totalkredit underretter instituttet, hvis låntager misligholder lå