#214536
test

Ja, som tilbudsgiver er det ikke ansvarspådragende at være længe om at give tilbud. Hvordan skulle det kunne være der?