#214502
thsv

Kurssikringen er jo blot udtryk for den rente du skal betale for lånet i de 3 måneder og så et gebyr til RK-instituttet.
Umiddelbart vil et 2% 15-årigt lån have en rente under den gn.snitlige F1-rente siden disse lån blev introduceret i slut 90’erne.
På den anden side er den korte rente så lav, at der sikres et pænt afdrag de første år, specielt hvis du vælger en lidt højere ydelse på lånet eller sparer op ved siden af.

Jyske F1 ville nok være mit bud til dig, men et fastforrentet 15-årigt lån lokker også.

Kunne man få prioritetslån på vilkår a la Skandiabankens (0,65% i tillæg til NIB-renten) ville dette dog være mit bud, da al opsparing så forrentes med samme rente.

I praksis vil Jyske Q4plus nok være det billigste for dig, da det er et prioritetslån til kun lidt højere rente end et F1-lån.
Så længe belåningen er under 60% er rentetillægget meget lavt, som jeg tolker Jyske Banks prisliste.
Meget afhænger dog af den periode du skal bruge på istandsættelsen, altså hvor længe dele af de 400.000 kr står på modkontoen.

Stempel: Der betales 1,5% stempel på pantet på den del, der ikke kan overføres stempel til fra eksisterende belåning.
I dette eksempel kan det muligvis bedst svare sig med 40% RK-lån og et banklån (200K) på resten, det er så stempel på dette på 3.000 kr + tinglysning, der evt. kan spares, hvis der ikke skal tinglyses pant.