#214256
test

Forklaring på hvordan de forskelige indtægtsformer påvirker dine fradrag er kun delvis rigtigt, det påvirker din slutskat men ikke forskudskattens fradrag og trækprocent.

Den enste dirkete påvirkning er arbiedsmarkedsbidrage der ikke opkræves af dagpenge, men arbejdsmarkedes bidrager er i øvrigt også en forskudskatten der i årsopgørelsen evt vil blive korrigeret, men da ambi ikke er progressiv rammer de bedre med det.

Der er vigtigt at at skelne mellem forskudskatten og den endelige skatte opgørelse. Din trækprocent og dit fradrag på forskudskatten ændre sig ikke i løbet af året med mindre du laver eller godkender en ny forskudsopgørelse.

Har jeg ret i at det fradrag du omtaler er det på din dagpenge opgørelse ?