#214134
fred’rik

Ved nærmere eftertanke, jo – jeg har nok fået henvendelsen også sidste år …

Men dels jobskifte i forbindelse med omfattende organisationsændring på mit arbejde samt omlægning af lån i fast ejendom holdt mig “beskæftiget” med økonomiske her-og-nu-overvejelser gennem det meste af 2014, så brevet er nok endt i en bunke, der ikke siden er blevet rørt …

Men svarene her på siden har da fået mig til at tænke på, om ikke den der Kundekapital, som jeg er omfattet af, er så godt forrentet, at jeg i sidste ende vil miste penge på at konvertere, selv om jeg slipper billigere i skat …