#213986
Anonym

Det er korrekt forstået, at bankerne har strammet en hel del op på høj belåning af boliger. Det skyldes ikke mindst, at Finanstilsynet i tiltagende grad er kritisk overfor banker, der belåner boliger over 95% af købssummen.

Banken vil i sagens natur stille to helt rimelige spørgsmål:

1) Hvorfor har to personer med en fornuftig indkomst dog ikke kunnet spare noget mere op ?

2) Hvad sker der hvis kunden bliver ramt af arbejdsløshed i en situation hvor en del af belåningen er uden reel sikkerhed?
(Det er ikke så sjældent endda set, at nogen bliver fyret lige inden prøveperioden udløber)

Alt andet lige må man jo konstatere, at I fra bankens perspektiv kommer til at stå med en ret stor usikret gæld.

100.000 i SU gæld
150.000 kr. i tab på boligen (tit har boligsælgerne en tendens til at undervurdere det nødvendige afslag og dermed tab)
75.000 kr. i udgifter til ejendomsmægleren for salgsindsatsen
100.000 i købsomkostninger på den nye bolig (tinglysning, flytteomkostninger mv.)

Mit råd til jer vil være, at I som første prioritet beholder boligen og får afviklet noget gæld, så I kan lave et solvent salg.

Hvis det er helt umuligt, så vil jeg anbefale jer at leje en bolig ind til I har afviklet tabet på jeres salg.