#213930
grg

Bemærk Basisbank netop har sænket renterne:

Som følge af udviklingen i det generelle renteniveau nedsætter Basisbank renten på indlån den 6. maj 2015. På Højrente 31 og 91 træder renteændringen dog først i kraft om hhv. 31 og 91 dage.
Det betyder at:
– indlånsrenten på blandt andet lønkonti, budgetkonti, opsparingskonti og erhvervskonti nedsættes fra 0,60 % til 0,40 %
– indlånsrenten på foreningskonti nedsættes fra 0,25 % til 0,10 %
– renten på pensionskonti nedsættes fra 2,00 % til 1,50 %
– renten på børneopsparinger nedsættes fra 2,35 % til 2,00 %
– renten på Højrente 31 nedsættes til 1,00 % – denne ændring træder i kraft den 8. juni 2015
– renten på Højrente 91 nedsættes til 1,10 % – denne ændring træder i kraft den 5. august 2015
Alle satser er årlige, pålydende og variable.
Renteændringen sker i overensstemmelse med pkt. 3 i Basisbanks almindelige forretningsbetingelser.
De nye rentesatser fremgår at prislisten, som du finder på basisbank.dk. Du kan også altid finde din aktuelle rentesats under ‘kontovilkår’ på din kontooversigt i netbanken.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Venlig hilsen
Basisbank