#213904
thsv

Belån i 2% obl.lån med afdrag i stedet, et lån der giver en glimrende mulighed for en kursgevinst hvis renten senere stiger.