#213678
HalliHallo

Ja, Carlsjul, det er helt rigtigt. Og jeg vil da god fortælle hvordan mange fik pension f.eks. i 80erne.

Da Povl Schüter kom til, lavede han en lov, der sendte alle bistandsklienter, der ikke havde været i arbejde i
en årrække, på livsvarig pension, dog kun det man kaldte den “laveste pension”, som lå ca. 1000 kr. over folke-
pensionen. Da Anders Fog så kom til hævede han ydelserne for disse personer med knapt. 2000 kr. månedligt.

Det var en konservativ regering og nu har en socialdemokratisk regering for nylig indført, at ingen kan
tildeles førtidspension før det fyldte 40. år medmindre man er 100% uarbejdsdygtig.

PS: Det var i øvrigt også Schlüter, der indførte PAL-skatten.