#213448
Anonym

Hej.

Den faste tinglysning skal heller ikke betales, hvis det gamle pantebrev er tinglyst efter 1/7-07, og det nye låns hovedstol holdes under/på samme niveau:

“Hovedstolsprincippet i TAL § 5a giver mulighed for at anvende den tinglyste hovedstol på et pantebrev i fast ejendom til sikkerhed for

– lån ydet af realkreditinstitutter
– lån ydet af pengeinstitutter på realkreditlignende vilkår
– lån finansieret ved at udstede særligt dækkede obligationer (SDO)
– ejerpantebreve som afgiftsfritagelsesgrundlag ved tinglysning af nyt realkredit – eller pengeinstitutpantebrev på realkreditlignende vilkår.

Dette betyder, at tinglysning af nyt pantebrev er afgiftsfri, hvis hovedstolen på det nye pantebrev ikke overstiger hovedstolen på et andet tinglyst pantebrev – tinglyst 1. juli 2007 eller senere – og de øvrige betingelser for overførsel af afgiftsfritagelsesgrundlaget er opfyldt.

I følge ordlyden af TAL § 5a, stk. 1, skal der kun betales tinglysningsafgift efter TAL § 5, stk. 1, af den del af hovedstolen på det nye pantebrev, som overstiger hovedstolen på det tidligere tinglystepantebrev. Er hovedstolen på det nye pantebrev således mindre end hovedstolen på tidligere tinglyst pantebrev, skal der ikke betales afgift efter TAL § 5, stk. 1, ved tinglysningen – heller ikke den faste afgift på 1.660 kr.”

http://www.tax.dk/jv/eb/E_B_4_2_4_1.htm

Mvh
Chris