#213404
morsdreng

Føj for satan.

Korporalen beskylder alle andre for at være moralsk anløbne, på overførselsindkomst og uden tilstrækkelig viden, mens han selv svarer forkert på det klare og enkle spørgsmål, “kan banken modregne i feriepenge”.

På trods af det rigtige svar fra advokaten hos Ret & Råd, Hillerød erkender og lærer korporalen intet af sit forkerte svar, men kaster sig i stedet ud i forskellige argumenter der intet har med sagen at gøre, som f.eks. omfanget af bankers modregnings adgang m.m., alt sammen for at skjule sit forkerte svar og at han reel er uden dybdegående kendskab til området.

Korporalen gør sig også til talsmand for, at private kreditorer skal kunne foretage lønindeholdelse hos deres skyldnere. Hvad bliver hans næste forslag – Gældsfængsel?

Så hvis der er nogen der er moralsk anløben og latterlig, er det da den lille korporal, hvis forkerte svar kunne have kostet spørgeren dyrt, såfremt han ikke var blevet omlyst om urigtigheden af dette.

Det er kun få dage siden, at Mybanker i et interview har oplyst, at yderne af kvicklån slet ikke foretager kreditvurdering af låntagerne, at 25% af kvicklånene ikke bliver betalt og at den årlige ÅOP ligger på mellem 800 til over 1000%. Så ja, der er faktisk långivere der yder lån velvidende, at ikke alle lån vil blive tilbagebetalt. Så spørgsmålet om låntagers “pligt til” at tilbagebetale et lån er mere kompliceret end korporalen lægger op til i sine dobbeltmoralske udgydelser. Men i øvrigt drejer tråden sig reelt kun om én ting, kan banken modregne i feriepenge eller ikke?