#213384
Anonym

Som allerede sagt, så er der vidtgående adgang til inddrivelse af fordringer i Danmark, herunder forskellige former for modregning.

Det, der i praksis anses som værende omfattet af trangsbeneficiet er sat på et så lavt niveau, at det i praksis ikke yder megen beskyttelse for de fleste folk med normale indkomster.

Og nej, nu ved jeg ikke hvilken overførselsindkomst du konkret er på “morsdreng”, men kontanthjælp kan ikke anses for at være udtryk for det normale indkomstniveau i Danmark!

Der findes masser af eksempler på, at bankerne har fået medhold i adgangen til modregning af hele eller dele af et udbetalt beløb, eksempelvis 37-2014, hvor Danske Bank modregnede udbetalt LD-opsparing i gammel gæld.

Og til sidst. Ja, jeg er enig med dig i at yderligere diskussion er nyttesløs. Du er udenfor pædagogisk rækkevidde og du er ikke velbevandret i jurasproget. Man repræsenterer squ da ikke trangsbeneficiet. Man respekterer, dvs overholder, lovbestemmelsen.