#213376
Anonym

Nu hvor du omlægger din finansiering fra en kombination af bankfinansiering og realkreditfinansiering til ren realkredit, så er det nok valget af realkreditinstitut snarere end bankvalget du bør sætte i fokus.

Du bør i forbindelse med en kommende låneomlægning vælge det realkreditinstitut, der har de laveste udgifter til bidrag, kursskæring mv.

Når det så er sagt, så er det som regel ikke en god ide at omlægge et F5 flexlån midt i en refinansieringsperiode, da det kan være forbundet med enten et “ikke-fradragsberettiget kurstab” eller en beskatning af en kursgevinst, som du ikke får i hånden.

Så enten bør du vente med låneomlægningen ind til næste refinansieringsdato eller også kan du overveje at optage et realkredittillægslån ovenpå den eksisterende realkreditgæld.

Men få nu lige realkreditinstituttets vurdering. Realkreditinstituttets vurdering er ofte noget under de faktiske handelspriser, fordi realkreditinstituttet ikke må sætte markedsværdien højere den pris, der sikrer, at ejendommen med meget stor sandsynlighed kan sælges indenfor maksimalt 6 måneder. Vurderingsprincippet tager typisk 5-20% af prisen, afhængig “omsætningssituationen” på dit lokale boligmarked.