#213370
morsdreng

Der er IKKE rigtigt. Er kontoen i overtræk, er der også tale om modregning, når et beløb indgår på kontoen og nedbringer eller indfrier overtrækket. Også her gælder de almindelige regler om, at der IKKE kan modregnes i feriepenge/kontanthjælp eller andre sociale ydelser og reglerne om trangsbeneficiet.

At det skulle have nogen betydning, om banken selv overfører et beløb og bringer det i modregning i sit forfaldne tilgodehavende på en anden konto eller om beløbet indgår direkte på en konto, og der bruges til modregning/dækning af et allerede eksisterende overtræk er en misforståelse. I praksis ville dette betyde, at banken ikke kan bringe feriepenge i modregning i restance på et udlån, men godt kan hvis ydelserne på lånet er blevet hævet skyldners løbende konto og denne dermed er bragt i overtræk. Men sådan er reglerne IKKE.

Af side 1 af Finanstilsynets Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning” fremgår klart, at der også er tale om modregning når beløb indsættes på en konto hvor der er overtræk og at mindre bevilgede overtræk, ydet kort tid inden der indsættes sociale ydelser på kontoen kan udlignes ved modregning, uden at modregningen er i strid med god skik/trangsbenefi-ciet. Modsætningsvis betyder dette, at større overtræk der udlignes ved modregning i beløb indgået direkte på kontoen, naturlig vis skal følge de almindelige regler for modregning, herunder bl.a. trangsbeneficiet og at visse indbetalinger efter deres art generelt er beskyttet mod modregning.