#213356
peter holm larsen

Kære Diin Moral

Jeg skal gerne komme med et argument.

Nationalbanken indlånsrente er -0,75% og renten på statsobligationer er negativ.

Dvs alle der foretager indskud i NB eller investerer i den danske stats obligationer får en negativ rente. Dette medfører tilsvarende at NB eller den danske stat for en rente indtægt.

NB er 100% ejet af den danske stat.

Så skatteyderne betaler INTET – men tjener derimod på det i form af lavere renter og den indtægten til staten (og NB) betyder alt andet lige lavere skatter.

Det er derfor uklogt at prale med man er så klog – når det er så simpelt at bryde din argumentation ned.