#213292
morsdreng

Kære Anja, hvordan har du dog forestillet dig at det kan lade sig gøre, at få andre til at overtage din gæld mod betaling? Det fremgår af dit indlæg, at det kniber for dig at betale gælden, så hvordan kan du tilbyde en 3. mand betaling for at overtage en gæld, som du ikke selv kan betale? Hvad vil en 3. mand få ud af at overtage din gæld, som den pågældende i så fald skal betale tilbage? – intet som helst

Så dit forslag er rent fantasi og utopi, og vil ikke kunne lade sig gøre i den virkelige verden, medmindre du betaler den der overtager gælden et beløb af samme størrelse som den gæld der overtages – og hvad er fidusen så? Hertil kommer, at et skyldnerskifte kan kun ske med kreditors accept, og alene af denne grund kan din ide ikke lade sig gøre.

Så der findes ingen andre løsninger end dem du allerede har fået oplyst. Betal gælden tilbage eller find en løsning med dine kreditorer om, at du kun skal tilbagebetale en mindre del af gælden afpasset efter din økonomiske formåen (en såkaldt akkord). Dette kan evt. også ske via en offentlig gældssanering, som du dog først kan indlede, når din nyeste forbrugsgæld er mindst 3-4 år gammel.