#213268
morsdreng

En betingelse for at banken kan modregne er, at de såkaldte modregningsbetingelser er opfyldt. De er som følger:

1. kravene skal være udjævnelige (komputable) (kroner i kroner, byg i byg osv.)
2. kravene skal bestå mellem de samme personer (gensidighedsbetingelsen)
3. den fordring, der modregnes med (modfordringen), skal være forfalden
4. frigørelsestiden skal være kommet for den fordring, der modregnes i (hovedfordringen)
5. modregning kan være udelukket i særlige tilfælde, hvor modparten har krav på effektiv betaling ( f. eks. krav på
underholdsbidrag og feriegodtgørelse)

Og så har du også svaret, banken kan IKKE modregne i feriepenge, som gør det muligt for dig at holde ferie og erstatter den løn du vil have fået ved at gå på arbejde i ferieperioden.

Hvis du har haft en advokat til at kontakte banken angående dokumentation for gældens opgørelse, bør denne også have taget sig af spørgsmålet om modregning.