#213258
morsdreng

Ifølge sagens natur skal en påmindelse efter de GAMLE forældelsesregler naturligvis være skriftlig. En afbrydelse efter de nugældende regler kræver en aktiv handling, f.eks. sagens indbringelse for fogedretten eller skyldners anerkendelse af gælden f.eks. ved underskrift på gældsbrev, skyldanerkendelse eller frivilligt forlig.

Derudover kan skyldner naturligvis ved sin opførsel/handlinger anerkende gælden og dermed afbryde en forældelse. Det kan f.eks. være ved betaling af rente på gælden eller ved en henvendelse til kreditor om henstand eller akkord.

Så en telefonopringning er IKKE nok, og vil i øvrigt ikke kunne dokumenteres/bevises.