#213166
thsv

Fagfolk laver også fejl!

Faktisk må gælden i foreningen være endnu højere, hvis 653K svarer til 20% af den tekniske pris må denne jo være 3,265 mill. og dermed gæld i foreningen på ca. 1,45 mill. jf. lånets størrelse op til de 60%…
Og I kommer selv med en udbetaling på ca. 220.000 kr?

I dit eksempel er jo nærmest 0-45% af belåningen optaget af den fælles gæld i foreningen, jf. dit låneeksempel nr. 2.

Så mere korrekt burde du skrive:
0-45% gæld i foreningen
45-60% (510.282 kr): 3,4 %
60-80% (653.279 kr.): 4,0 %
80-95% (436.439 kr.): 4,45 %

For øvrigt vil renteudgifterne ved model 2) blive lavere, hvis du forhøjer ydelsen på det dyreste lån, så ydelserne er ens for de 2 modeller.

Er der ikke højere omk. for at etablere lånene?
1,5% stempel alene beløber sig til 24.000 kr for en gæld på 1,6M og model 2 kræver tinglysning af 3 pant á 1.660 kr

Kan du ikke sende et link til mig på Boligdebatten om lejligheden, så vi kan få afklaret hvor stor gæld, der er i foreningen!