#213110
TASARA

@hammerren :

Der er tale om et større beløb som p.t. er investeret primært i aktier og på forskellige “høj”rente konti i forskellige banker.
Indestående i hver bank er holdt under grænsen for indslydergarantonden.

Da jeg p.t mest tror på et defaltiosnscenarie er, så vidt jeg kan forstå, den bedste strategi at være i kontanter da de fleste andre investeringer med stor sandsynlighed vil tabe i værdi. Det gælder både aktier, oblgationer, fast ejendom m.v.

Men i et deflationsscenarie er der også en risiko for at mange banker kommer under pres og går konkurs og det vil jeg gerne beskytte mig imod. I et sådant scenarie er indslydergarantifonden ikke meget værd så tilbage er kun staten hvis man skal reddes.

Men som tidligere sagt er der ikke rigtig nogen muligheder i systemet p.t. og at gå kontant med større beløb er ikke hensigtsmæssigt af forskellige årsager. Så strategien må nok blive at orøve at finde de mindst udsatte banker evt. lokale sparekasser der ikke er totalt infiltreret i større og usikre spekulationer både nationalt og internationalt og så fordele formuen på en række af disse. Jeg ville dog helst ikke låne bankerne pengene, da jeg mener risikoen er for høj ift. den kompensation man får (Rente 0%)

Ift. det andet scenarie som er inflation er det noget vankesligere da den eneste måde at beskytte sig mod dette er at investere i hard assests ex. guld/sølv også håbe på at hvis værdien af valutaen falder kraftigt så kompemseres dette ved en kraftig stigning i asset priserne. En begrænset investering i fysisk guld/sølv (ikke ETF (papriguld) synes at være den bedste strategi her.