#213084
TASARA

Jeg kan se på de meget seriøse tilbagemeldinger at det nok ikke har været det rigtige forum at stille dette spørgsmål i.

Det er åbennart ikke muligt, med mindre man går i kontanter og gemmer disse på et “sikkert” sted, at placere sin kontantformue udenfor bankvæsenet.

Hvis man stoler på den finncielle sektor er det selvfølgelig ikke noget problem, men det er det jo indlysende et problem hvis man ikke stoler på den financielle sektor. Længere er den ikke.

Jeg har ikke tillid til den finansielle sektor af forskellige årsager og ser mange advarselssignale. Men et forum der nok primært består af folk indenfor den finacielle sektor har selvfølgelig en anden holdning af personlige årsager, hvilket jeg godt kan forstå.

Slut herfra.