#212998
Mads (1)

Tilslutter mig Hammerems bemærkninger med den tilføjelse, at de fleste har omlagt deres lån INDEN de ca. 8 år ved enten Opkonvertering og/eller Nedkonvertering, så derfor vælg den rente, som er tættest på kurs 100.