#212942
morsdreng

Enhver panthaver hvis lån er misligholdt og derefter opsagt, kan sætte en ejendom på tvangsauktion, så det er IKKE rigtigt at kreditforeningen skal godkende at en anden panthaver begærer tvangsauktion.

Men den der begærer en ejendom sat på tvangsauktion hænger selv på auktionsomkostningerne, som nemt kan blive 50-100 tkr. medmindre der på auktionen kommer et bud, der når ind i den pågældende panthavers pant. Denne regel er lavet for at forhindre, at ejendomme sættes på tvangsauktion af rent chikanøse grunde, af panthavere som alligevel ikke vil få noget ud af auktionen.

Erfaringsmæssigt vil der næppe falde meget af til en panthaver hvis pant ligger mellem realkreditbelåningen og ejendommens belåningsværdi. Du får kun penge ud af auktionen, hvis du selv overtager og videresælger ejendommen eller hvis en liebhaver køber den på auktionen til en pris der rækker ind i dit pant. Når ejendommen kommer på auktion, kan der være op til 1 års restance, hvortil kommer, liggeomkostninger og udgifterne til salg, herunder mæglersalær. Disse forhold vil en liebhaver naturligvis tage hensyn til, når han skal fastsætter sit maksimale bud på auktionen.

Endvidere er tidshorisonten for en tvangsauktion typisk på ca. 9 måneder eller mere, regnet fra tidspunktet for den manglende terminsbetaling og indtil selve auktionsdagen

Så glem alt om tvangsauktion. Selv om det endnu ikke står helt klart, om der er tale om et ejer- eller et pantebrev, udgør dit udlån til søster og svoger et aktiv, som kan pantsættes eller overdrages, alt efter hvordan det helt nøjagtigt hænger sammen. Prøv at tale med din bank om muligheden for at få lån, evt. med sikkerhed i dit tilgodehavende med tilhørende sikkerhed hos søster og svoger.

Med lad for guds skyld vær med at tage beslutninger alene ud fra hvad du får at vide på dette forum, for du aner ikke om den der svarer har tilstrækkelig viden til at rådgive dig på området,