#212882
Den interesserede

Til inspiration:

Saxobanks moderate modelportefølje er udviklet til investorer med en moderat investeringsprofil. Den strategiske aktieeksponering er 30 % af den samlede portefølje, og porteføljen er optimeret til at maksimere det forventede afkast med en maksimal risiko (standardafvigelse) på cirka 8 %.
Porteføljen investerer i europæiske statsobligationer og Emerging Markets obligationer, globale virksomhedsobligationer og globale aktier. Porteføljen kan i mindre grad investere i alternativer. Den samlede årlige omkostningsprocent er cirka 0,4 %.

25% Euro Government 1-3 year

25% Euro Government 7-10 year

10% Euro Investment Grade

5% Euro High Yield

27% MSCI World

5% MSCI Minimum Volatility

3% MSCI Emerging Markets

(TIP: søg evt. vha Google: modelporteføljer+etf)