#212800
morsdreng

Set fra bankens side er det hip som hap om byggeriet finansieres ved et byggelån/byggekredit, eller ved et forhåndslån fra et realkreditinstitut. I begge tilfælde er det bankens risiko, om pengene faktisk benyttes til byggeri eller om- og tilbygning og om byggeriet efter færdiggørelse giver det nødvendige grundlag og sikkerhed for den forudsatte realkreditbelåning eller det allerede udbetalte forhåndslån.

Den mest nærliggende forklaring er, at hele eller dele af spørgerens realkreditlån er udbetalt som forhåndslån mod bankens garanti for at byggeriet færdiggøres som planlagt og derefter giver den tilstrækkelig sikkerhed for lånet og at banken derfor kun udbetaler provenuet af forhåndslånet ifølge regning og evt. også efter forudgående besigtigelse.