#212796
morsdreng

Tidligere blev gæld til pengeinstitutter i realiteten aldrig forældet, fordi en påmindelse (f.eks. en årsoversigt pr. 31.12.) var nok til at afbryde den dagældende 20 årige forældelse.

I forbindelse med ændringen af forældelsesreglerne fra den 1.1.2008 blev der lavet nogle overgangsregler, der bl.a. betød, at afbrydelse af forældelsen indtil den 31.12.2007 kunne ske efter de gamle regler, f.eks. alene med en påmindelse, som dog kun afbrød forældelsen for en periode på 10 år.

De fleste pengeinstitutter har derfor sørget for at sende påmindelser til deres skyldnere inden udløbet af 2007, hvorfor de pågældende krav først vil blive forældet på en dato der ligger 10 år efter påmindelsen = i løbet af 2017.

Fremover vil al gæld til banker forældes efter 10 år regnet fra forfald, uanset om der et tale om udlån, kreditter eller overtræk, mens renten forældes efter 3 år. I modsætning til tidligere er en påmindelse ikke længere nok til at afbryde forældelsen, der nu kun kan afbrydes ved at indbringe sagen for fogedretten eller ved at skyldner underskriver et gældsbrev eller et frivilligt forlig.

Så svaret på dit spørgsmål er, at det sandsynligvis er berettiget at din kone nu afkræves beløbet. Men hvis hun ikke kan huske at have fået en påmindelse fra banken i 2007 eller i 2006/2005, bør i anmode banken om at få en nærmere forklaring og dokumentation for hvorfor kravet endnu ikke er forældet. Da renter forældes efter 3 år, kan kravet naturligvis kun opgøres med tillæg af uforældede renter, dvs. rente for de sidste 3 år frem til opgørelsesdagen.