#212592
morsdreng

Thsv, som advokat og ansat i den finansielle branche “pisser det mig af”, at se dine indlæg, hvoraf mange slet ikke er baseret på en eksakt viden på området, men alene på en manglende viden og en bedrevidende holdning til alle andres indlæg.

Tvivl du bare på, hvad jeg skriver, men jeg har gennem flere år har været ansvarligt for nødlidende fordringer i en landsdæk-kende bank, så i modsætning til dig, ved jeg udmærket hvordan det hele hænger sammen. Når banken IKKE længere tilskriver rente, er der naturligvis heller ingen rente at indberette til SKAT, og det er der heller intet oplyst om i denne sag. Hvordan man behandler de ikke tilskrevne renter, de såkaldte “historiske renter” er en anden sag.

At nedskrivningerne af gælden dokumentere en samlet betaling af 25.000 kr. i 2012, 27.500 kr. i 2013 og 30.326 kr. i 2014, viser desværre, at du lader “talmæssigt flueknæpperi” overstige sund fornuft. Tror du ikke at forklaringen er, at skyldnerne har indbetalt disse beløb og ikke de oplyste 30.000 kr. årligt?

At du mener dig kvalificeret til at udtale dig om bankers behandling af nødlidende engagementer og de såkaldte “historiske renter” fortæller alt om din urealistiske tro på egen viden og evner og manglende selvkritik.

Du har for mindre end et 1 år siden på dette forum oplyst, at du ”ikke er bankansat eller i nogen finansiel institution i øvrigt. Har generelt slet intet med (bolig-) økonomi at gøre i mit daglige arbejde. Dog er økonomi (bundlinjen) i virksomheden en del af mit daglige arbejde, da vores afdelings beslutninger direkte påvirker virksomhedens bundlinje.” Endvidere har du andet steds op lyst, at du i dag bor i andelslejlighed. Hvilken baggrund du har for at skrive mere end 3000 indlæg på dette forum og mere end 10.000 indlæg på et andet debatforum, må derfor svæve i det uvisse.

Men det tjener intet formål at fortsætte diskussionen med dig, dine indlæg taler for dig selv. Du er kværulerende, uintelligent og bedrevidende og bør derfor beskæftige dig mere med dig selv og hvorfor du har behov for at forfatte dine mange indlæg på dette og andre debatfora.