#212488
morsdreng

INGEN med blot det mindste kendskab til den finansielle branche er i tvivl om svaret på spørgsmålet.

At de selvudnævnte finansielle orakler ikke ved det, bekræfter hvad se selv tidligere har oplyst på dette forum, om at de hverken er uddannet i eller arbejder i den finansielle branche eller med økonomiske forhold i øvrigt.

Kun HalliHallo har kunnet give et brugeligt svar, for det er uden for enhver tvivl, at spørgerens lån må være blevet misligholdt i 2010 eller 2011, hvorfor banken har stoppet den automatiske renteberegning, hvilket den også er forpligtet til, når den erkender, at yderligere rentetilskrivning blot vil forøge bankens tab på kunden. Ingen bank stopper rentetilskrivningen på lån uden grund.

Det er imidlertid overraskende, at spørgeren slet ikke ved, at banken for 4 år siden stoppede den automatiske beregning af og tilskrivning af rente på lånet og hvorfor. Lige så overraskende er det, at man siden 2011 har betalt 2.500 kr. pr. måned, som langt fra dækker renten på gælden, uden at man selv ved hvorfor.

Det forhold, at skyldnerne gennem hele forløbet fra 2011 og til dato har betalt 2.500 kr. månedligt kan tyde på, at der kan være indgået en aftale med banken om, at skyldnerne kun skal betale hovedstolen og ikke renten. Om dette faktisk er tilfældet, bør spørgeren selv vide alt om!

Alternativet er, at lånet blev misligholdt i 2010 eller 2011, og at banken derfor har stoppet den automatiske tilskrivning af rente UDEN at give afkald på fremtidig rente og ændret kontoen til en nødlidende konto/Inkassokonto/Fordringskonto/ skyggekonto, eller hvad man nu kalder det i netop den bank. At skyldnerne i denne situation har betalt 2.500 kr. månedligt, UDEN at dette er ifølge aftale med banken, lyder usandsynligt.

At man ønsker at købe hus, UDEN egen viden om, at lånet i den tidligere bank efter alt at dømme er misligholdt, at den ydelse man betaler slet ikke dækker den løbende rente på gælden og hvorfor, er ingen god “karakterbog” at lægge frem overfor en ny långiver. INGEN fornuftig bank vil yde lån til kunder, der ikke har været i stand til at afvikle deres tidligere gæld – sporerne skræmmer!

Når I selv intet kender til hvad der er sket og hvorfor, er det kun banken der kan give jer et autoritativt svar.