#212438
Michael

Du har misforstået noget fundamentalt. Hvis du har et lån på 100 kr. som du betaler 10 kr. af på og som der i en given periode tilskrives renter for 5 kr. på så er restgælden:

100 + 5 – 10 = 95 kr.

Jeg kan simpelthen ikke gennemskue hvad det er du prøver at fortælle. Så længe ydelsen er større end rentetilskrivningen er der ingen problemer. Rentetilskrivningen vil falde med tiden efterhånden som gælden afdrages.