#212220
morsdreng

Kære Britt888, du gør klogt i IKKE at fæste alt for megen lid til de 2 sidste debattører, som meget tyder på er en og samme person. Desværre findes der såkaldte “internettrolde”, hvis eneste formål er provokation og ikke at fremkomme med korrekte og seriøse råd. Du kan læse mere om den slags stakler i følgende artikel fra BT:
http://www.b.dk/globalt/internettrolde-psykopater-sadister-og-ganske-soelle-typer

Ifølge Nordea´s og RD´s låneberegnere, svinger den månedlige ydelse på et 30 årigt realkreditlån på 1,1 million. mellem 4.000 og 4.800 kr. alt efter om obligationslån med fast rente, F5 rentetilpasningslån eller kort rente. Efter skat ligger den månedlige ydelse mellem ca. 3.750-4.000 kr. altså mere end det dobbelte af det beløb som trolden Klammeren oplyser ovenfor. At regne med et afdragsfrit lån er useriøst, da bankens budget altid vil tage udgangspunkt i at gælden skal afvikles – også selv om kunden måtte ønske et afdragsfrit lån. I øvrigt vil et PI næppe sætte 2 personer på 57 år i et hus med afdragsfrie lån.

Så et rimeligt skøn er, at det mindst vil koste månedligt ca. 8.000 tkr. at sidde i huset inkl. el, vand, varme, renovation, ejd. skat, husforsikring, licens, telefon m.m. Da nettolønnen efter skat er oplyst til 20.000 kr. månedlig, skal dine forældre afholde udgifterne til bil, afvikling af billån og alle andre løbende udgifter samt rådighedsbeløb til kost, tøj, uforudsete udgifter af de resterende ca. 12.000 kr. hvilket bør være muligt.

Det springende punkt i dit spørgsmål er imidlertid, om dine forældre kan sidde i ejendommen når de om ca. 10 år går på folkepension? Har de pensioner der kan supplere folkepensionen, ATP og LD? Og sidst men ikke mindst, vil de købe hus i dag, hvis de er tvunget til at sælge det igen, når de om 10 år går på folkepension? Om huset bliver let at sælge igen om 10 år og om det kan sælges med fortjeneste, eller med tab, kan ingen vide.

Valget må dine forældre selv træffe, men det er altid en god ide at træffe sine valg på et fuldt oplyst grundlag.